เกี่ยวกับเรา และการใช้งาน (About Us)

CircularX.net สนับสนุนสินค้าและบริการในเศรษฐกิจหมุนเวียนและรีไซเคิล ด้วยการผสมผสานการตลาดแบบดั้งเดิม และ ขับเคลื่อนการขายสินค้าด้วยข้อมูลและเอไอ (Manual&Data-AI Driven) เน้นการตรวจสอบย้อนกลับไปที่วัตถุดิบต้นทาง (Traceability) เพื่อความน่าเชื่อถือและยกระดับมาตราฐานอุตสาหกรรมด้วย "Verified Mark" บนแพลตฟอร์ม

 

ขั้นตอนการ สมัครสมาชิก และ เป็นผู้ขาย

สมัครสมาชิก CircularX > ยืนยันด้วยอีเมล> ส่งเอกสารหนังสือรับรองบริษัท มาที่ circularx.net Line Line @circularx   >ตรวจสอบ> เสร็จสมบูรณ์

สมาชิกต้องการสมัครบัญชีผู้ขาย> ส่งเอกสาร มาตราฐานบริษัท/โรงงาน เช่น ISO 9001, GREEN INDUSTRY หรืออื่นๆ > ตรวจสอบ > ได้เครื่องหมาย Verified Supplier (การตรวจสอบบริษัทและสินค้าขึ้นกับการพิจารณาของ CircularX)

อีเมล support@circularx.net  

โทร 023488710

Line @circularx  

 

 

 

เกี่ยวกับผู้พัฒนา

CircularX.net พัฒนาโดย บริษัท เอ็นพีพอยท์เอเชีย จำกัด www.nppointasia.com ดำเนินการมาแล้วกว่า 20ปี ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้าน Digital และ Market-Research โดยเฉพาะทางด้าน Recycle/Sustainability ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี/พลาสติก และอื่นๆ Web Portal และ Content ได้แก่

CircularX.net  B2B Recycle Platform
CircularX  B2B Recycle Facebook
SiamRecycle.com  WEB Board

บริษัท เอ็นพี พอยท์เอเชีย จำกัด 

102 อาคารล็อกซเล่ย์ ชั้นที่ 14 ถนนณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร 023488710   https://nppointasia.com