เปิดตัวรถรับซื้อขยะถึงบ้าน “WasteBuy delivery”

11 กันยายน 2566

โครงการใหม่ กทม. ร่วมกับ วงษ์พาณิย์สุวรรณภูมิ เปิดศูนย์เรียนรู้จัดการขยะมูลฝอย รถเคลื่อนที่ “WasteBuy delivery “ 120 คัน รับซื้อขยะรีไซเคิลถึงบ้าน สร้างอาชีพรายได้ จูงใจประชาชนคัดแยกขยะ

วันนี้ (25 ส.ค.2566) กทม.ร่วมกับ บจก.สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ เปิดตัว “ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย” ตามยุทธศาสตร์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินหน้าสู่ “มหานครปลอดภัย” พรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า แต่ละปีกรุงเทพฯมีขยะมูลฝอย เฉลี่ยวันละ 8,674.73 ตัน  รวมทั้งปีมีมากถึง 3.17 ล้านตัน  ประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมดูแลขยะ 50 เขต ระบุว่า ขยะ 1 ตัน ร้อยละ 49 เป็นขยะเปียก หรือเศษอาหาร ซึ่งทำให้ภาระการจัดการขยะใช้งบฯมากขึ้น โดยปัจจุบัน กทม. ต้องใช้งบประมาณจัดการขยะสูงถึงตันละ  1,800 บาท ใน 1 ปีเสียค่ากำจัดขยะ สูงถึง 7,000 ล้านบาท 

หากมีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีได้ กทม.จะลดงบประมาณในการกำจัดขยะได้มากถึง 30-40 % งบประมาณที่เหลือก็สามารถนำไปเป็นทุนการศึกษาและสร้างสวัสดิการต่างๆ ใน กทม. ได้อีกมาก”

อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการ บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด ระบุว่า ขยะปริมาณ 1 แสนตัน จะมีขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ 30%  ขณะที่ขยะ กทม.มีมากถึงปีละกว่า 3 ล้านตัน หากประชาชนสามารถร่วมกันรีไซเคิลขยะ จะมีรายได้จากการรีไซเคิลประมาณการณ์ 60,000,000 บาท การคัดแยกขยะและมองเห็นว่าขยะมีมูลค่าจึงเป็นวิธีคิดที่จะสร้างรายได้ อาชีพ และลดโลกร้อนร่วมกันได้ แต่ที่ผ่านมาเมื่อประชาชนเริ่มคัดแยกขยะ ก็มีปัญหาด้านการขนส่ง โครงการ รถ รับซื้อขยะถึงบ้าน WasteBuy delivery  ที่นำร่อง 120 คัน จะช่วยสร้างแรงจูงใจได้มากขึ้น 

“WasteBuy delivery  เป็นนิมิตหมายใหม่ในวงการขยะรีไซเคิล เป็นนวัตกรรมเชิงรุกของเขตลาดกระบัง มีความสามารถกำจัดขยะได้ถึง คันละ 1 ตัน ต่อวัน เป็นบริการที่เข้าถึงขยะของเหลือใช้ทุกๆบ้าน ชุมชน โรงเรียนออฟฟิศ ด้วยบริการรับซื้อขยะถึงบ้าน ลดปัญหาจากต้นทางตามนโยบายไม่เทรวม ของกรุงเทพมหานครแนวคิดขยะเหลือศูนย์”

สำหรับโครงการ “WasteBuy delivery “  เป็นโครงการที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกรุงเทพมหานครที่จะเดินหน้าสู่ “มหานครปลอดภัย” ตามยุทธศาสตร์ กทม.และจะมีการขยายไปในภูมิภาคอื่นๆ ด้วย สำหรับรถรับซื้อขยะเรียกใช้บริการได้ที่ WWW.ขายขยะ.COM สายด่วน 089-998-2009 มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และรับซื้อตามราคาจริง

ที่มา : https://theactive.net/news/pollution-20230825/

Leave your comment
*
*